VARFÖR E-SPORT + HANDBOLL?

Svenska handbollsförbundet har tillsammans med E-sportförbundet SESF valt att driva ett pilotprojekt nationellt. Ambitionen med projektet är att flytta e-sporten från tonårsrummet till klubblokalen och skapa ett sammanhang där alla är välkomna oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sociala eller ekonomiska förutsättningar. Man vill skapa en mötesplats där flera generationer får förståelse för båda idrotterna.

För handbollens del syftar det framför allt till att:

  • Öka antalet medlemmar
  • Öka samhällsnyttan i att välkomna en ny målgrupp
  • Öka intäkter via nya event och partners
  • Erbjuda utbildning, organisation och tillhörighet för esportaren i fair play-miljö