OM ALINGSÅS E-SPORT

Som ett led i Alingsås HK:s önskan om att nå ut och engagera så många som möjligt av stadens ungdomar har AHK valt att ta ett initiativ kring e-sporten, och därigenom starta en helt ny sektion inom föreningen.

På grund av rådande pandemi har Alingsås HK sett ett behov att hitta nya sätt att kommunicera och nå ut till nya intressenter. Det behövs numera nya sätt att arrangera möten och evenemang för att aktivera och identifiera nya och gamla målgrupper – och här ser klubben att e-sporten kommer att fylla en viktig roll, då turneringar på ett smidigt sätt kan genomföras digitalt.

Genom ett initativ kring e-sporten ser AHK att det också går att nå en helt ny målgrupp som normalt inte rör sig i föreningslivet. Genom den här satsningen kommer idrotterna kunna mötas och ta lärdomar av varandra. Samtidigt finns ett stort värde i att fånga intressenter nationellt. I synnerhet ungdomar/unga vuxna i åldern 15-25 år där e-sporten är som störst.

Vill du veta mer? Kontakta oss på ahkesport@gmail.com